1-63
2-66
3-63
4-64
5-61
6-58
  • September 20, 2022 6:46 pm
  • Kikuyu, Kiambu
KSh32,000

2b 32k & 3brs 40k at Kikuyu